Συχνές Ερωτήσεις Εδώ θα βρεις συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις και ηλεκτρονικές διεθύνσεις χωρισμένες σε κατηγορίες ΔIAΔΙΚΑΣΙΕΣ        WINDOWS       WORD       EXCEL      POWERPOINT      ORIGIN     MATHEMATICA ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Που    μπορώ    να    βρώ    πληροφορίες    για    το    Εργαστήριο;     Στην    ιστοσελίδα    του    εργαστηρίου    http://eep.physics.auth.gr     υπάρχει πληροφοριακό   υλικό   στον   σύνδεσμο   Πρόγραμμα    για   το   θεωρητικό   μέρος   (διαφάνειες,   σημειώσεις)   και   οδηγίες   (εκφωνήσεις   και   δεδομένα ασκήσεων)    για    την    εκτέλεση    των    εργαστηριακών    ασκήσεων.    Το    προτεινόμενo    σύγγραμμα     περιέχει    αναλυτική    περιγραφή    των    όσων μελετούνται στο εργαστήριο. Που   μπορώ   να   βρώ   τι   ψηφιακές   παροχές   μου   δίνει   η   φοίτηση   στο   ΑΠΘ;    Στην   ιστοσελίδα   του   ΚΗΔ   (Κέντρο   Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) http://it.auth.gr   μπορείς να βρεις τις ψηφιακές παροχές για φοιτητές. Δες το σχετικό βίντεο . Πως    παρακολουθώ    το    email    μου;    Το   ΑΠΘ    σου    παρέχει    μια    προσωπική    διεύθυνση    κωδικό    ηλεκτρονικής    αλληλογραφίας    (π.χ. agelaker@auth.gr )   που   σου   παρέχει   πρόσβαση   σε   όλες   τις   υπηρεσίες   (ηλεκτρονική   γραμματεία,   διαθέσιμο   λογισμικό,   δήλωση   μαθημάτων) που μπορείς να παρακολουθείς μέσω της  ιστοσελίδας http://webmail.auth.gr . Το   τμήμα   Φυσικής   σου   παρέχει   μια   διεύθυνση   ηλεκτρονικής   αλληλογραφίας   (π.χ.   agelaker@physics.auth.gr )   που   μπορείς   να   παρακολουθείς μέσω   της      ιστοσελίδας   http://mail.physics.auth.gr    και   με   την   οποία   έχεις   πρόσβαση   στις   εγγραφές   εργαστηρίων   και   στους   υπολογιστές   των νησίδων    του    τμήματος.   Αυτή    τη    διεύθυνση    μπορείς    να    χρησιμοποιείς    ως    το    επαγγελματικό    σου    email    αφού    αποφοιτήσεις    καθώς    ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν θα λήξει με την αποφοίτηση σου. Πως   ενημερώνομαι   για   τα   θέματα   που   αφορούν   τη   φοίτηση   μου;   Παρακολουθώ   καθημερινά   το   email   μου   και   επισκέπτομαι καθημερινά   την   ιστοσελίδα   του   τμήματος.   Οι   διδάσκοντες   επικοινωνούν   με   τους   φοιτητές/φοιτήτριες   τους   μέσω   των   λογαριασμών   email   που έχουν   αποκτήσει   ως   φοιτητές   του ΑΠΘ.   Επίσης   στην   ιστοσελίδα   του   τμήματος   http://www.physics.auth.gr    καθημερινά   ανακοινώνονται   θέματα που   αφορούν   διαδικασίες,   π.χ.   δηλώσεις   μαθημάτων,   εγγραφές   σε   εργαστήρια,   ανακοινώσεις   μαθημάτων   εξετάσεων.   Στην   ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/eUniversity/studentIS   όπου   εισέρχεσαι   με   τον   ιδρυματικό   μου   λογαριασμό   (π.χ.   abc@auth.gr )   μπορείς   να   βλέπεις   τους βαθμούς σου, να κάνεις δήλωση μαθημάτων. Τι πρέπει να κάνω σε κάθε εξάμηνο;  Μόλις βγουν οι σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του τμήματος http://www.physics.auth.gr   1. Εγγραφή στο εξάμηνο   2. Εγγραφή σε φοιτητικό εργαστήριο   3. Δήλωση μαθημάτων   4. Δήλωση συγγραμμάτων Πως   οργανώνομαι   για   να   μην   χάσω   καμμία   προθεσμία;      Το   myAuth   είναι   η   καθημερινή   σου   εφαρμογή   για   το   ΑΠΘ   που   είναι διαθέσιμη   σε   android   και   iOS:   https://it.auth.gr/el/myAuth .   Μέσω   της   εφαρμογής   myAuth   βρίσκεις   όλες   τις   πληροφορίες   που   χρειάζεσαι:   Τα τρέχοντα    μαθήματα    και    τους    βαθμούς    σου,   Το    καθημερινό    πρόγραμμα    των    μαθημάτων    σου    και    το    πρόγραμμα    της    εξεταστικής,   Τις ανακοινώσεις και τις αίθουσες των μαθημάτων σου, Τα στοιχεία επικοινωνίας της γραμματείας σου, Το μενού της λέσχης. Μπορώ   να   προωθώ   τα   emails   μου   σε   κάποια   άλλη   διεύθυνση;      Ακολουθείς   τη   διαδικασία   που   περιγράφεται   στην   ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/emailForward    αν   θέλεις   να   ενεργοποίησεις   ή   να   απενεργοποίησεις   την   προώθηση   μηνυμάτων   σε   άλλη   ηλεκτρονική διεύθυνση. Μπορώ να παρακολουθώ τα πάντα από το κινητό μου;   Ενεργοποίησε α.  myAUTh  και β. emails  στο κινητό σου. WINDOWS:   Μπορώ   να   εγκατάστήσω   τα   Windows   και   το   Microsoft   Οffice   στον   υπολογιστή   μου;      Ως   φοιτητής/φοιτήτρια   του   τμήματος Φυσικής   (Ισχύει   για   φοιτητές/φοιτήτριες   των   σχολών   Θετικών   Επιστημών,   Πολυτεχνικής,   Επιστημών   Υγείας,   Γεωπονίας,   Δασολογίας   & Φυσικού   Περιβάλλοντος)   μπορείς   να   προμηθευτείς   άδεια   Windows   μέσω   του   Microsoft   Imagine    και   άδεια   Office   μέσω   του   Microsoft Office365 Education . Τι   προσβάσεις   έχω   σε   πιστοποιημένες   υπηρεσίες   του   ΑΠΘ   από   τον   προσωπικό   μου   υπολογιστή;   Υπάρχει   η   υπηρεσία εικονικού   δικτύου   (VPN:   Virtual   Private   Network)   που   δίνει   τη   δυνατότητα   στους   χρήστες   να   αναγνωρίζονται   (με   βάση   τη   δικτυακή   διεύθυνση IP   του   υπολογιστή   τους)   ως   προερχόμενοι   από   το   ΑΠΘ,   με   αποτέλεσμα   να   έχουν   πρόσβαση   σε   όσες   υπηρεσίες   εξαρτώνται   από   αυτή   την αναγνώριση,   όπως   για   παράδειγμα   είναι   η   πρόσβαση   σε   ηλεκτρονικές   πηγές   (περιοδικά   και   βιβλιογραφικές   βάσεις   δεδομένων)   και   η απομακρυσμένη σύνδεση (RD: Remote Desktop). ΓρήγοροςΟδηγόςWin10 . Aναλυτικές οδηγίες: https://it.auth.gr/el/netAccess/VPN . Μπορώ   να   χρησιμοποιώ   πρόγραμματα   του   ΑΠΘ   χωρίς   να   τα   έχω   εγκαταστήσει   στον   υπολογιστή   μου;      Μπορείς   αρκεί   να ενεργοποιήσεις        την        υπηρεσία        απομακρυσμένης        σύνδεσης        (RD:        Remote        Desktop)        ακολουθώντας        τις        οδηγίες https://it.auth.gr/el/infrastructure/terminalServices .    Η    πρόσβαση    μέσω    απομακρυσμένης    επιφάνειας    εργασίαςπροσφέρει    τις    παρακάτω δυνατότητες:   Xρήση   του   περιβάλλοντος   Windows   καθώς   και   πλήθους   προγραμμάτων   για   Windows   από   Η/Υ   με   άλλο   λειτουργικό   (όπως Unix,   Linux,   MacOS,   κ.ά.),   Πρόσβαση   σε   υπηρεσίες   περιορισμένες   εντός   του   Πανεπιστημιακού   δικτύου   όπως   η   πρόσβαση   σε   ηλεκτρονικές πηγές (περιοδικά και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων). Μπορώ   να   χρησιμοποιώ   πρόγραμματα   χωρίς   άδεια;   Υπάρχουν   προγράμματα   ανοιχτού   κώδικα   που   σημαίνει   ότι   μπορείς   να   τα εγκαταστήσεις   στον   υπολογιστή   χωρίς   καμμία   οικονομική   χρέωση   ή   άλλη   δέσμευση.   Ακολουθούν   τρεις   εναλλακτικές   για   τα   προγράμματα που θα χρησιμοποιήσεις στο συγκεκριμένο εργαστήριο: Libre Office: https://el.libreoffice.org/  (~Microsoft Office)  SciDaVis: http://scidavis.sourceforge.net/  (~Origin)  Mathics: https://mathics.org/  (~Μathematica) WORD:  Ι στοσελίδες και βίντεο-English Οffice365   Tips-01 Tips-02 Tips-03 Tutorial Keyboard Shortcuts Objects Field Codes Insert Equation Equation Symbols Numbering Equations Chapters-Sections TableofContents Dissertations EXCEL: Ι στοσελίδες και βίντεο-English Tutorial-01-Greek Tutorial-02-Greek Beginners Basics Skills Tips-01 Tips-02 Tips-03 Tips-04 ConvertText Formulas CompexFormulas DataEntryForm Protection StandardDeviation Charts GanntChart StatisticalGraph-01 POWERPOINT: Ι στοσελίδες και βίντεο-English Tutorial-01 Tricks Tips-01 Tips-02 Tips-03 SlideMaster Animations-01 Animations-02 ActionButtons Hyperlinks Subtitles Photos-01 Photos-02 SoundEffects Audio-01 Audio-02 Videos-01 Videos-02 Video Subtitles ORIGIN: Ι στοσελίδες και βίντεο-English Πως   μπορώ   να   εργαστώ   στο   περιβάλλον   του   Origin;   Αρχικά   πρέπει   να   εκτελέσεις   το   εικονικό   δίκτυο   (Virtual   Private   Network). ΓρήγοροςΟδηγόςWin10 . Στη συνέχεια  τρέχεις το πρόγραμμα μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης (RD: Remote Desktop) RunRD . Graphs-01 Graphs-02 Graphs-03 Graphs-04 Symbol&LineGraph DoubleAxes ConvertText SpectraGraph MATHEMATICA: Ι στοσελίδες και βίντεο-English Πως   μπορώ   να   εργαστώ   στο   περιβάλλον   της   Mathematica;   Μπορείς   να   τρέχεις   τη   Mathematica   online   χωρίς   εγκατάσταση   από   το Wolfram   Cloud    ή   να   την   εγκαταστήσεις   στον   υπολογιστή   σου:   Αρχικά   πρέπει   να   εκτελέσεις   το   εικονικό   δίκτυο   (Virtual   Private   Network). ΓρήγοροςΟδηγόςWin10 .   Στη   συνέχεια      τρέχεις   το   πρόγραμμα   μέσω   απομακρυσμένης   σύνδεσης   (RD:   Remote   Desktop)   RunRD    ή   το εγκαθιστάς στον υπολογιστή σου Setup-Mathematica . GettingStarted      Quick Tour      Hands on Calculations Methods Graphics Student’s Introduction      Website
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Τμήμα Φυσικής-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: Τμήμα Φυσικής - ΑΠΘ - elearning
Για διαδικαστικά θέματα επικοινωνείστε με τον υπεύθυνο του μαθήματος:  κ. M. Αγγελακέρη, καθηγητή,  Τηλ. 2310-998172, email: maagg@physics.auth.gr